Fjernstyring via mail

NT Service for fjernstyring via mail. Send en kodet mail og fjernstyr et aparat tilkoblet en pc via serieporten.

Dette er en NT service man kan bruke til å styre eksterne enheter som kan kobles til serieporten på en PC. Servicen er utviklet i Visual Basic og C script. Servicen er utviklet til å gjøre en sikker fjernstyring og bruker derfor tidsstempel og kryptering.