Prosjekter

Korte beskrivelser av prosjekter med teknisk informasjon. Her han du få en oversikt over hvilke teknologier og roller jeg har vært gjennom.

Prosjektdetaljer

Erfaring

08.04-

BetOnBet Holding AS

Softvareutvikler

n     Betalingsløsninger
Integrasjon av betalingsløsningene Paynet/Teller (VISA MasterCard), NETeller og Moneybookers. Løsningen er utviklet på MS platform med IIS, ASP, VBS, Java-script, MS SQL server og XML, SSL.

n     NetEntertainment
Integrasjon av turneringsfunksjonalitet med bruk av SOAP- klient i samme miljø som over.

n     PokerNetwork
Integrasjon av PokerNetworks spilløsning.

n     Div
Vedlikehold og konfigurasjon av server , router og brannmur.

05.04-05.04

Elan IT

Konsulent

n     Orkla Finans
Problemløsning mellom  Oracle 9i og  MS SQL- server 2000. Problemløsning av distribuerte transaksjoner via MS SQL-server Stored Procedure.

08.02-04.04

A2z Datasystems

Deleier/daglig leder

n     A2z Publish
Webbasert publiseringsløsning (
www.a2z.no) utviklet med ASP, Javascript, IIS, komponenter og MS Access. Støtter editering av meny, artikler, maler og opplasting av filer.

n     Webkassaprogram
Utvikling av webbasert kassaprogram som er integrert med A2zWebshop. Det er brukt samme teknologi som på webshopen. Funksjonaliteten som den tilfører, er kasse, kassarull, finansrapporter, import av varer (xml-filer) fra leverandør, kunderegister, prisberegning, prislapper, sanntid lageroppdatering og fakturering. Løsningen ble brukt av A2z Data på Haugenstua og Triaden storsenter med felles lager.

n     A2z Webshop
Videreutvikling av nettbutikk (www.a2z.no) basert på ASP, Java-script, IIS, komponenter, og MS Access, aspMail.

n     Softicom
Utvikling av WinNT service i Visual Basic som kommuniserte med eksternt hardware via serieport. NT servicen leste og gjenkjente signerte e-mail med heksadesimalt kodet melding. Deretter ble meldingen tillagt tidsstempel og sendt binært til ekstern hardware via serieporten.

n     Drift
Installasjon og drift av brannmur, web og mail server for webhosting tjeneste.

n     Administrasjon
Regnskap, utforming av tilbud, utforming av avtaler, brev og andre dokumenter, bestilling av varer, organisering og utvikling av nye tjenester.

11.99-08.02

                        Electric Farm ASA                       

Utvikler
Samtlige prosjekter er basert på klient tjener teknologi , webteknologi  og database servere.

n     Flytteprosjekt
Dokumentering av alle EF Publish-løsninger. Etablering av VM-miljø for  EF Publish-løsninger. Fysisk flytting av server til Ergo Groups servermiljø. Feilsøking og produksjonssetting av flyttede løsninger.
 

n     Plan Norge
Stod for forbedring av import/eksport-rutinene i DTS-pakker på SQL Server 2000. Og utvikling av administreringssystem for oversetting av post mellom barn og faddere. Dette er også et rent MSSQL-og ASP-system.

n     Redd Barna
Lagde en generell modul for å redigere hjelpetabeller på SQLserver-2000.

n     O2M
Utvikling av tilleggsfunksjonalitet som kalender, medlemsregister og news funksjonalitet. En ren ASP- løsning som er integrert med systemet ”Eprise”.

n     Telenor-link
Support og videreutvikling. Dette er en intranett- løsning hvor Oracle er brukt som database, og hvor VB- komponenter er brukt mot databasen. På toppen ligger det Java-baserte ASP-sider. Det er også brukt MS Access til rapportering og integrasjon. I tillegg er det brukt OLAP-server for økonomisk statistikk.

n     Zap Life
Utvikling av Comunity-siten til Ringnes, basert på flerlagstrukturen (nTier) hvor Flash 5 ble brukt på klientside. Vi utviklet Com-komponenter i Visual Basic som kommuniserte mot databasen og ASP- sider som igjen kommuniserte med Flash. I bunn brukte vi storedprocedures på SQL-server 2000 .

n     Sykkelregistret
Falken sykkelregister. Videreutvikling og feilretting av medlemsregistret. Java-basert ASP, IIS og SQL server 2000.

n     Forvaltningsnett.
Utvikling av ekstra funksjonalitet til deres nettsider ved bruk av ASP (serverside Java-script), SQL Server


n     Telenor link:
Videreutvikling og bugfiksing av Weblinks (CRM- system fra Cosmos Systems) og oppgradering av MS Access-applikasjoner.

n     Forsiden.no:
Utvikling av festivalsidene til forsiden. Java-script basert ASP, IIS, SQL-server og Coldfucion til banner håndtering

n     P4 Radio:
Utvikling av Web radio, installasjonsrutine og bugfiksing av P4 Desktop Radio, bugfiksing av streeming applikasjon.

n     CMA IT-Forvaltning.
Videreutvikling av deres kundesider CUTS (assetmanagement system) og et kontraktsystem i MS Access for utleie av utstyr.

n     Xtra Personell:
Videreutvikling av intranett sidene ved bruk av ASP, IIS og SQL Server (VB script).

01.00-08.02

A2z Datasystems

Deleier/dagligleder

n     Næringsakademiet:
Programmeringskurs i Visual Basic 6.0.

n     Fellesorganisasjonen
Salg av hardware og support.


n     Økonomi Regnskap AS:
Support og drift av maskinpark

n     IHSG Network
Support og service av PC-er

n     Systemrevisjon AS
Support og installasjon av nettverk

n     Interne prosjekter
Utvikling av nettbutikk
www.a2z.no basert på ASP, Javascrip, IIS, MS Access ASPMail og SAFileUp. Installasjon og drift av web og mail server for webhosting tjeneste.

11.96–11.99

                        Cosmos Systems AS

Utvikler

Samtlige prosjekter er klienttjener-baserte.

 

n     CMA IT-Forvaltning:
Utvikling av CC, en CRM-applikasjon med kunde og kontraktsdatabase. Applikasjonen beregnet lønnsomhet av leiekontrakter. Den støttet også kontraktsforlengelser og generering av regelmessige fakturaer. Dette systemet er integrert med Rubicon.

 

n     Utvikling av web-basert produktdatabase for deres kunder. ASP og Java-script ble brukt som verktøy og Access som database.

Videreutvikling av WIF (Web basert It-Forvaltning. Assetmanagement system). Integrasjon mellom CC (CMA Kontraktsdatabase) og WIF. Utvikling av bestilling, leverandør og modul for kostnadssted. ASP, Java-script og MS SQL-server ble brukt.

 

 

n     Statens kartverk:
Utvikling av et budsjettsystem for alle avdelingene til kartverket. Min oppgave var å gi veiledning og støtte til utvikleren, og å utvikle en repliseringsløsning for alle 19 avdelingskontorer. Løsningen ble laget med MS Access.

n     XAL Partner
Samarbeidet med XAL-Partner i økonomisystemet Concorde og Acsapta. Jeg var med på prosjektet som en databasekonsulent.

n     Nikas:
Utvikling av et HMS-system. Java-script og Java-servlets ble brukt som verktøy, Access som database og VQ-server som webserver.

n     Internprosjekter:
Timeregistreringsprogram som er web-basert. Til dette prosjektet ble CGI-programmet Web Channel brukt for databasetilknytning. CGI-programmet er utviklet av Mogul Media.Utvikling av generelt Web-butikksenter. ASP og Java-script ble brukt som verktøy og MS SQL-server som database.


n     Hilt & Hansteen (Energica):
Utvikling av et kampanjesystem for forlaget Hilt & Hansteen. Brukte MS Access og Visual Basic, SQL-server. Systemet er integrert med regnskapssystemet Rubicon.


n     Tomra butikksystemer:

05.96–10.98

                        Total Data Consept

Utvikler

n     Studenten nettcafe:
Installasjon av netteverk og kursing.

n     Time Booking:
Programmering i Delphi, utviklet et generelt bookingprogram som kan brukes av ulike yrkesgrupper.

02.96–11.96

                        Data Vikar

Vikar

n     Kværner Engineering:
Installasjon og drift av nettverk, PC-er, Intergraph, HP Workstation og Silicon Graphics Workstations. Problemløsning i Windows og Novell. Bruk av Remedy til håndtering av saker.

n     Telenor Comma:
Telefonsupport på pc og nettverk. Support innen Novell, Windows NT, Windows 95, Windows 3.x, Excel, Lotus, Word, MS Project, WP og alt annet pc/nettverks-software og hardware som kunder skulle trenge hjelp til. Bruker Windows 95 arbeidsstasjon som er tilknyttet NT server og Sintran maskin. Verktøyet Sesam ble brukt til logging av supportsaker og fakturering .

n     AS EDB:
Klargjøring av PC-er.

10.95–02.96

                        Akelius                                         

Utvikler/design

n     Akelius Skatt:
Foretok forandringer og fjernet feil i et universalt installasjonsprogram for dos og Windows. Implementerte skatteberegningene oppgrossing og RISK-beregning på nytt til programmet Akelius Skatt (skatteprogrammet for profesjonelle brukere).

n     Selvangivelser:
Designet likningsblanketter i JetForm Design og konverterte dem til Akelius Skatt.

05.95–06.95

                        Manpower

Vikar

n     Cinet:
Klargjøring av PC-er.

02.92–06.93

                        Oppsal Sykehjem

Kontorfullmektig

n     Oppasl bydel:
Ga opplæring i Notis WP, Windows og MS Office. Hadde også andre små oppdrag, som f.eks. kabling, feilsøking, installering og support.

n     Oppsal Sykehjem
Hjalp Oppsal sykehjem med regnskap og edb. Utviklet fakturadatabase i Excel for skyggeregnskap, brukte Fanfare regnskapsprogram for å føre regnskap for sykehjemmets kiosk, betjening av sentralbord.

n     Support
brukerstøtte for PC- og terminalbrukere på Unix og Sintran stormaskin

n     Nettverk
koblet opp og installerte internt printernett, ga opplæring og div. teknisk arbeid.

02.92–02.92

                        Noiseless

Registrering

n     Statistikk:
Førte statistikk i Excel. Hentet forskjellige tall fra en database og andre regneark, punchet og kopierte dem inn i et Excel regnark.